Świat Karpat
Obszary działania
Fundatorzy
28. Szkolenie "Świat Karpat"

28. Szkolenie "Świat Karpat"

7-8 grudnia 2023 (Karpackie Obszary Chronione)
28. Szkolenie "Świat Karpat"

07.12.2023

28. Szkolenie "Świat Karpat"

Stowarzyszenie Ekopsychologia

28. Szkolenie "Świat Karpat"

"Dwór Ostoia" (ul. Zdrojowa 1, Klimkówka, 38-480 Rymanów)

28. Szkolenie "Świat Karpat"

07.12.2023 - 08.12.2023